Disa Holgersson
Malmö
0739-33 66 19
Book me for courses

Please contact me for information in english.

Creative School, Workshop

Disa Holgersson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Disa Holgersson och jag jobbar som grafisk formgivare och illustratör. Arbetar idag som grafisk formgivare på KåKå AB i Lomma. Uppvuxen på Öland och bor numera i Malmö.