Bli medlem

  • Gata, postnummer, postort
  • Beskriv din tidigare utbildning, om någon.
  • Huvudsaklig inriktning, teknik, etc.
  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: jpg, png, pdf, gif.
    Endast yrkesverksamma inom visuell kommunikation kan bli medlemmar. Till ansökan bifogas 5 arbetsprover. Arbetsproverna måste vara betalda publicerade uppdrag, från minst tre olika kunder. Arbetsproverna måste ha beställts under de senaste tre åren. Avslutad högskoleutbildning inom illustration, grafisk form och animation är direktkvalificerande, se Medlemskriterier för mer information. Det ska tydligt framgå att det är du som är upphovsperson. Detta kan till exempel framgå via kopior eller foton med bylines, intyg från uppdragsgivare eller utdrag ur mejlkonversationer med uppdragsgivare. Det ska tydligt framgå att ersättning utgått för uppdragen. Detta kan till exempel framgå via kopior av fakturor och utbetalningar.
  • Berätta gärna för oss hur du hittade Illustratörcentrum.