Om Illustratörcentrum

Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av visuell kommunikation. Vi representerar professionella illustratörer, grafiska formgivare och animatörer, med olika uttryck och specialkompetens. Allt från serieteckning, förpackningsdesign, barnböcker, 3D- och modeillustration till spelgrafik.

Sök kreatörer via hemsidan, här finns de flesta av våra medlemmar presenterade med respektive portfolio. Eller beställ katalogen Swedish illustrators & graphic designers som förutom att inspirera innehåller över 250 uppslag från medverkande medlemmar. Om du har frågor eller vill ha konsultation så kontakta oss gärna direkt! All rådgivning är kostnadsfri.

Illustratörcentrum arbetar tätt ihop med Svenska Tecknare, intresseorganisationen för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Kontakta dem direkt för arvodes- och avtalsrådgivning och upphovsrättsfrågor. Tillsammans med Svenska Tecknare och centrumbildningarna jobbar vi för att förbättra villkoren och bredda arbetsmarknaden för våra medlemmar.

Vi är en ideell förening som leds av en styrelse och drivs av ett kansli samt finansieras med stöd från Statens kulturråd. Illustratörcentrum är även en så kallad centrumbildning. I Sverige finns det fjorton olika, som tillsammans samlar i stort sett hela det fria professionella kulturlivet. Vi representerar endast yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare. Genom oss når du i princip alla fria kreatörer inom dessa områden. Här hittar du Illustratörcentrums stadgar.

Illustratörcentrums verksamhet finansieras med stöd av:
kulturradet_logo