Anna Elgebrant Rekstad
Norberg
022320016
0702088349

Anna Elgebrant Rekstad

Jag är en erfaren illustratör och grafisk formgivare. Jobbar som illustratör i dagspress och veckopress sedan flera år. Är specialiserad på infographic och nyhetsgrafik. Jobbar i illustrator, photoshop och indesign.