Birgitta Adolfsson

Birgitta Adolfsson
Kontakt
Namn: Birgitta Adolfsson
Ort: älvsjö
Hemsida: wipsthlm.se

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Birgitta Adolfsson är formgivare, kreativ producent och ateljérista. Utbildad vid Konstfack på linjen för grafisk design och illustration, Malmö högskola, Kreativ Producent på avdelningen för konst, kultur och kommunikation, Ateljérista vid Reggio Emilia Institutet och senast vid Stockholms Musikpedagogiska Instutut i en kurs i Estetiska lärprocesser.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Min bredd och erfarenhetsbas. Jag utformar kreativ idé, ge projekt- och produktionsledning och upphandla produktionstjänster. Jag har mångårig vana att arbeta med kundrelaterade projekt och har bland annat varit upphandlad för Stockholms Universitet och KTH för grafisk produktion och illustration. I dag är mitt huvudfokus att arbeta med barn och unga som Ateljérista och bildpedagog. Jag deltar i events och skapar utställningar för och med barn och unga samt håller i workshops.

Vad jobbar du med just nu?

Curator wip:konsthall, Deltid som Ateljerista på Amadeus Förskola med barn i åldrarna 1-6 år, Bildpedagog på Boo Filketshus i en kurs i Bild & Form med barn i åldrarna 6-12 år och på Lemshaga skola under 2017/2018 tillsammans med en lärare i ett Skapande skola projekt med barn i åldrarna 7 år. Utöver detta driver jag egna idéer samt utför kundbaserade uppdrag.

Kontakta Birgitta

0709 24 09 19

Att anlita en illustratör eller formgivare är hur lätt som helst. Men precis som med så mycket annat varierar priset beroende på vad du vill ha. Här listar vi några saker som är bra att tänka på när du kontaktar en kreatör.

Innan uppdraget påbörjas rekommenderar vi att komma överens om förutsättningarna för uppdraget:

  1. Brief – Beskriv uppdraget, vad är det som ska göras?
  2. Användning – Var, när och hur ska det publiceras?
  3. Tidsplan – Kvalitetssäkra att uppdraget kan levereras enligt utsatt deadline, glöm inte ta hänsyn till korrvändor.
  4. Arvode – Ta in offert och kom överens om skäligt arvode.
  5. Avtal – Slutligen är det rekommenderat att upprätta ett avtal kring det ni kommit överens om.