Jan-Erik Ander (JEANDER)

Jan-Erik  Ander (JEANDER)
Kontakt
Namn: Jan-Erik Ander (JEANDER)
Ort: Stockholm
Hemsida: Jeander.com

Jag har tecknat som hobby i stort sett hela mitt liv. Efter avslutad utbildning på Konstfack har jag arbetat som Creative Director, grafisk formgivare och tecknare..
Mina teckningar har bl a publicerats i Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Moderat Debatt, Medborgaren och Svenska Dagbladet samt i ett stort antal landsortstidningar genom Svenska Nyhetsbyrån.

Idag ägnar jag större delen av min tid åt att rita allt från "roliga gubbar" till karikatyrer och politik. Men också åt att i bild förklara komplicerde fakta och sammanhang.

Mina politiska satirer och karikatyrer publicerar jag på min blogg. De distribueras också genom Cartoon Movement i Holland, Toonagent i Berlin,  MCT, Tribune Content Agency/ Tribune News Service i Washington samt Newsmap/Bulls Presservice i Sverige.

Jag har publicerat fem böcker med politiska teckningar och karikatyrer samt illustrerat ett antal böcker.

På min hemsida finns många fler exempel.
http://www.jeander.com

Kontakta Jan-Erik

072-1501728

Att anlita en illustratör eller formgivare är hur lätt som helst. Men precis som med så mycket annat varierar priset beroende på vad du vill ha. Här listar vi några saker som är bra att tänka på när du kontaktar en kreatör.

Innan uppdraget påbörjas rekommenderar vi att komma överens om förutsättningarna för uppdraget:

  1. Brief – Beskriv uppdraget, vad är det som ska göras?
  2. Användning – Var, när och hur ska det publiceras?
  3. Tidsplan – Kvalitetssäkra att uppdraget kan levereras enligt utsatt deadline, glöm inte ta hänsyn till korrvändor.
  4. Arvode – Ta in offert och kom överens om skäligt arvode.
  5. Avtal – Slutligen är det rekommenderat att upprätta ett avtal kring det ni kommit överens om.