Jan Funke

Jan Funke
Kontakt
Namn: Jan Funke
Ort: Göteborg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Jan Funke och arbetar sedan 1984 som medicinsk illustratör. Jag har gjort illustrationer till ett flertal e-learningprojekt, hemsidor, broschyrer, böcker, TV-program, läkarlexikon, manualer, avhandlingar, artiklar, powerpointpresentationer m.m.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Genom åren har jag upplevt hur viktigt det är att medicinska illustrationer är korrekt återgivna och vackert illustrerade. Mina studier i anatomi och fysiologi gör att jag har lätt för att kommunicera med medicinska experter. Jag förstår det medicinska fackspråket, ser vad som är betydelsefullt och gör sedan vackra och informativa illustrationer.

Kontakta Jan

0702 97 88 00

Att anlita en illustratör eller formgivare är hur lätt som helst. Men precis som med så mycket annat varierar priset beroende på vad du vill ha. Här listar vi några saker som är bra att tänka på när du kontaktar en kreatör.

Innan uppdraget påbörjas rekommenderar vi att komma överens om förutsättningarna för uppdraget:

  1. Brief – Beskriv uppdraget, vad är det som ska göras?
  2. Användning – Var, när och hur ska det publiceras?
  3. Tidsplan – Kvalitetssäkra att uppdraget kan levereras enligt utsatt deadline, glöm inte ta hänsyn till korrvändor.
  4. Arvode – Ta in offert och kom överens om skäligt arvode.
  5. Avtal – Slutligen är det rekommenderat att upprätta ett avtal kring det ni kommit överens om.