Marie Nordin portfolio

Marie Nordin
Stockholm

Marie Nordin

Jag studerar för närvarande till bildlärare på Konstfack. Tidigare har jag gjort frilansuppdrag inom illustration, främst för tidningar och föreningar, och har också erfarenhet av redaktionellt arbete, men jag breddar gärna min praktik.