Illustratörsalong i Östersund och Sundsvall

Under hösten 2014 visade Illustratörcentrum, på initiativ av regionombud Helene Gedda, en Illustratörssalong på Tullgatan 6 i Östersund. Utställningen innehöll film-, bild- och installationsverk av Illustratörcentrums egna medlemmar från hela Norrland. Den turnerade sedan vidare till Sundsvall. I samband med vernissagen arrangerades en release för katalogen Swedish illustrators & graphic designers 2015, med omslagsillustration av Emma Rendel.

IMG_1531

IMG_1612

IMG_1565

IMG_1635