Bli medlem

Illustratörcentrum breddar arbetsmarknaden för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare och förmedlar uppdragen åt dig! Vi är idag Sveriges största uppdragsförmedlare av visuell kommunikation. Finansiering sker med stöd av Statens kulturråd.

I medlemskapet får du tillgång till:

 • Portfoliosida via illustratorcentrum.se (når 70 000 unika besökare/år)
 • Medverkan i katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers (når över
  3 500 uppdragsgivare)
 • Mässor, event och utställningar
 • Mötesplatser och branschnätverk
 • Workshops, kurser och inspirationsföreläsningar

Ett medlemskap kostar 500 sek/år. Är du medlem i Svenska Tecknare betalar du endast 300 sek/år.

Ansök om medlemskap/medlemskriterier
Ansökningarna bedöms individuellt av en invalsnämnd vid fyra tillfällen om året. Bedömningen görs utifrån dina arbetsprover, som ska styrka att du är en professionell yrkesutövare inom visuell kommunikation (illustration, grafisk form och/eller animation). Se mer nedan vad som gäller för inlämning av arbetsprover. Fyll i din ansökan som tillsammans med arbetsproverna skickas in digitalt.

Invalsperioder 2020
Februari
Maj
September
December

Avslutad högskoleutbildning är direktkvalificerande.

Har du avslutat en relevant högskoleutbildning inom visuell kommunikation, är du automatiskt direktkvalificerad. Utbildningar som berättigar till medlemskap efter examen är högskoleutbildningar: Konstfack, HDK, Beckmans designhögskola, Berghs, Brobygrafiska, Mälardalens Högskolas linjer för informationsdesign, Serie-och bildberättarprogrammet vid Högskolan i Gävle, Animerad 
film vid Stockholms Dramatiska Högskola, Game Assembly samt motsvarande examen från utlandsstudier.

För att ansöka efter avslutad högskoleexamen, skicka in ditt examensintyg.

Arbetsprover
Ansökningarna bedöms utifrån dina arbetsprover. Dessa ska bestå av:

 • Fem publicerade och arvoderade uppdrag från minst tre olika kunder.
 • Uppdragen ska vara utförda inom de tre senaste åren.
 • Styrk arbetsproverna med fakturor eller avtal, som tydligt visar att ersättning utgått för varje uppdrag och där det framgår att du
 är upphovsperson.
 • Vid direktkvalificering: bifoga intyg från avslutade relevanta utbildningar och stipendier du tilldelats.

Bedömning

 • Arbetsproverna ska förhålla sig till marknadsmässiga priser, orimlig ersättning godkänns inte.
 • Uppdrag som enbart fås genom din anställning räknas inte, projekt- och visstidsanställningar bedöms från fall till fall.
 • Illustratörcentrum förmedlar enskilda personer, inte företag med flera anställda, där vår intention är att verka för skäliga arbetsvillkor.

Medlemsaktiviteter

Illustratörcentrum är en rikstäckande förening som verkar för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare i hela landet med ombud i väst, nord och syd. Ombuden arrangerar lokala aktiviteter som utställningar, kurser och medlemsträffar och skapar därmed kontaktytor mellan olika aktörer. Läs mer om vilka aktiviteter som arrangerats i respektive region under Projekt.

Medlemsinformation

Årsmöte 2020
Dagordning 2020
Verksamhetsplan 2020 inkl budget
Verksamhetsberättelse 2019

Extrastämma 2020
Extrastämma 8 april 2020
Extrastämma 18 mars 2020

Årsmöte 2019

Dagordning Extrastämma juni 2019
Årsmötesprotokoll 2019
Dagordning 2019
Verksamhetsplan 2019 inkl budget
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018 inkl budget
Dagordning Extrastämma maj 2018
Dagordning Extrastämma dec 2018

Årsmöte 2017

Dagordning 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017 inkl budget

Årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Budget 2016
Årsmötesprotokoll 2016

Stadgar

Stadgar

Instruktioner – Portfolio

Instruktioner portfolio

Bli medlem! Fyll i formuläret nedan och skicka in din ansökan redan idag. OBS läs instruktionerna här intill innan du skickar ansökan.

 • Beskriv din tidigare utbildning, om någon.
 • Huvudsaklig inriktning, teknik, etc.
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, png, pdf, gif.
 • Berätta gärna för oss hur du hittade Illustratörcentrum.