Anna Gran portfolio

Anna Gran
Mölnbo
annagran.se
015833201
0708477308

Anna Gran

Mina illustrationer är alltid ett hantverkarmässigt utförda med enkla material som bläck utspädt med vatten, fjäderpenna och pensel. Det var så jag en gång började i Waldorfskolan där vi fick öva skrivstil med flytande bläck. Mina löpande uppdragsgivare är vebbredaktionen Ytterjärna Forum, Vidarklinikens Vänner, Föreningen Sofia.