Björn Nilsson
Karlstad
graphics.se
054 15 30 10
070 555 10 76

Björn Nilsson

Jag heter Björn Nilsson och jobbar med 3D-visualisering och tekniska illustrationer.

De flesta av mina kunder finns inom industri- och byggnadssektorn. Jag samarbetar även med ett antal reklam- och kommunikationsbyråer som behöver specialkompetens för att leverera kompletta lösningar.