Caroline Bjurman Holgersson
Lund
grafolin.se
046-13 97 07
0709-18 86 92

Caroline Bjurman Holgersson

Jag arbetar som grafisk formgivare i det egna bolaget Grafolin sedan 22 år. Jag arbetar gärna med idémässiga uppdrag kring ekologisk och social hållbarhet, landskapsarkitektur/offentliga platser samt kulturfrågor. Grafiska profiler, tidningar/tidskrifter samt böcker/kataloger tillhör mina vanligaste uppgifter. Mina uppdragsgivare är t ex Movium/SLU, Lunds kommun och Internationella miljöinstitutet (iiiee). Jag arbetar ofta länge med samma uppdragsgivare i en helhet.