Catrina Norman-Tengroth portfolio

Catrina Norman-Tengroth
Stockholm
0703-28 37 04

Catrina Norman-Tengroth

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Catrina och arbetar gärna med till exempel  Informationsbild, Läromedel, Porträtt. Djur och natur. 

Vad jobbar du med just nu?

 Informationsmaterial till en Svensk kommun.