Charlotte Rinaldo portfolio

Krissla. Illustration till en informationsskylt vid natur- och kulturreservatet Glansgruvan. 2014. Landskapsarkeologerna.Charlotte RinaldoKrissla. Illustration till en informationsskylt vid natur- och kulturreservatet Glansgruvan. 2014. Landskapsarkeologerna.Detta är en bild som föreställer den kalkälskande växten krissla. I mitt uppdrag ingick det att avbilda flera olika växter som är typiska för den kalkrika jorden i Glansgruvans natur- och kulturreservat. Jag gjorde även en överskådlig karta med vandringsstigar inom området.                            
Järnåldersprocession. Illustration till informationsskylt. Upplands Bro kommun 2015.Charlotte RinaldoJärnåldersprocession. Illustration till informationsskylt. Upplands Bro kommun 2015.En visualisering av hur det kan ha sett ut under järnåldern när den gamla processionsvägen vid Rösaring användes. Gjord i samarbete med Landskapsarkeologerna och Upplands Bro kommun.  
Charlotte RinaldoMap to an information sign visualizing the interesting park of the Swedish castle Sturefors. The park is open to the public
Rekonstruktion av Årsta Gård. Utsnitt. 2013. Uppdrag för Sällskapet Årstafruns Vänner.Charlotte RinaldoRekonstruktion av Årsta Gård. Utsnitt. 2013. Uppdrag för Sällskapet Årstafruns Vänner.Denna bild är ett utsnitt av en större rekonstruktion av hur Årsta Gård kan ha sett ut under Årstafruns tid. Gom underlag har jag använt gamla kartor och Årstafruns egna beskrivningar av miljön runt gården.
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte Rinaldo
Charlotte RinaldoPoster for the labor union SEKO
Charlotte Rinaldo
årsta
073- 0442878