Erik Dahlberg
Bandhagen
073-957 74 22

Erik Dahlberg

Jag heter Erik Dahlberg och har mest illustrerat i fackpress men också i Pockettidningen R, Journalisten m fl.

Använder inte så mycket dator utan det blir mest tusch och akvarell.