Helena Davidsson Neppelberg portfolio

Helena Davidsson Neppelberg
Enskede
070-606 40 47

Helena Davidsson Neppelberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Helena Davidsson Neppelberg och jag är sedan 1992, då jag slutade Konstfack, verksam som illustratör.

Jag arbetar främst med idéteckningar åt fackpress och andra tidningar.

Exempel på kunder är Tidningen VI, Tidningen Gymnasiet, Pedagogiska magasinet, Socionomen, Arla, Dagens Nyheter, och Liber.

Gör också bilderböcker!