Jan Edlund
Stockholm
janedlund.se
070-710 33 39

Jan Edlund

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jan Edlund. Jag arbetar som konstnär och illustratör. Roligast är att gestalta människor i olika situationer.