Jan-Erik  Ander (JEANDER)
Strängnäs
072-1501728

Jan-Erik Ander (JEANDER)

Jag har tecknat som hobby i stort sett hela mitt liv. Efter avslutad utbildning på Konstfack har jag arbetat som Creative Director, grafisk formgivare och tecknare..
Mina teckningar har bl a publicerats i Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Moderat Debatt, Medborgaren och Svenska Dagbladet samt i ett stort antal landsortstidningar genom Svenska Nyhetsbyrån.

Idag ägnar jag större delen av min tid åt att rita allt från "roliga gubbar" till karikatyrer och politik. Men också åt att i bild förklara komplicerde fakt och sammanhang.

Mina politiska satirer och karikatyrer publicerar jag på min blogg. De distribueras också genom Cartoon Movement i Holland, Toonagent i Berlin, Cartoonstock i Storbritannien, MCT, Tribune Content Agency/ Tribune News Service i Washington samt Newsmap/Bulls Presservice i Sverige.

Jag har publicerat fem böcker med politiska teckningar och karikatyrer samt illustrerat ett antal böcker.

På min hemsida finns många fler exempel.
www:jeander.com