Kim Ingesson
Visby
070-244 28 37

Kim Ingesson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Kim Ingesson och har arbetat som formgivare sedan 2001. Jag formger alla typer av grafiska material; grafiska profiler, utställningar, broschyrer, annonser etc – från idé till färdiga tryckoriginal. Att göra snygga saker är inte så svårt, mitt fokus är att det samtidigt blir begripligt för målgruppen och stärker kundens varumärke.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Det som mina kunder uppskattar allra mest med mig är att jag levererar det som de förväntar sig och att de får lära sig nya saker. Jag är inte bara en utförare utan engagerar mig i varje projekt. Många av mina kunder är kommunikatörer, informatörer och projektledare som ofta behöver ett bollplank inför och i olika kommunikationsprojekt.  Jag drivs av låta innehåll och form gifta sig och verkligen tjäna syftet med kommunikationen – på så sätt blir det ett intressant, utvecklande och roligt samarbete för båda parter.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu jobbar jag bland annat med ABFs satsning Forskning och folkbildning. Fick hedersuppdraget att formge en boklåda med nio antologier på ämnet folkbildning. Boklådan kom ut i våras och nu jobbar jag med handledning och böcker som ligger under samma satsning. Njuter av att få ta fram i formkoncept, göra sättning av böcker och formge marknadsföringsmaterial med relativt fria tyglar.