Marie Nordin portfolio

The Future of Queer Marie NordinThe Future of Queer Editorial illustration for The Future of Queer by Fenton Johnson
Free illustrationMarie NordinFree illustrationFree illustration
illustration for web magazine - mixed mediaMarie Nordinillustration for web magazine - mixed mediaIllustration for "Introvert och feminist" by Joanna Gorecka, Feministiskt perspektiv, 2019-01-22. ​https://feministisktperspektiv.se/2019/01/22/introvert-och-feminist-att-fa-ta-plats-pa-sitt-eget-satt/
Illustration for serial in magazineMarie NordinIllustration for serial in magazineIllustration to a serial by Nathalie Gyllenkrook. feministisktperspektiv.se/2012/06/21/min-underbara-alskade-mamma/
Illustration for short storyMarie NordinIllustration for short storyIllustration to short story by Anne-Sofie Nielsen. feministisktperspektiv.se/2012/11/02/utan-titel/
Illustration for short storyMarie NordinIllustration for short storyIllustration to short story by Anne-Sofie Nielsen. feministisktperspektiv.se/2012/11/02/utan-titel/
Illustration for serial in magazine, 2012Marie NordinIllustration for serial in magazine, 2012Illustration to serial by Nathalie Gyllenkrook. feministisktperspektiv.se/2012/08/03/vila-i-frid/
Kom Ut - the magazine, pre-release from novel by Jonas Gardell, 2012Marie NordinKom Ut - the magazine, pre-release from novel by Jonas Gardell, 2012Illustration to "Don't Ever Wipe Tears Without Gloves" by Jonas Gardell. tidningenkomut.se/2012/03/torka-aldrig-tarar-utan-handskar/
Cover of program leaflet Marie NordinCover of program leaflet ILGA – World Conference December 10-16 2012 Stockholm. Cover of program leaflet for conference.
Municipal survey, RFSL, 2014Marie NordinMunicipal survey, RFSL, 2014Municipal survey by The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights, 2014
illustration for magazineMarie Nordinillustration for magazinePicking illustration for "Virus of the headlines" in Kom Ut nr 1-2012. (Jacques Chirac, Ronald Reagan, hiv money)
Information material for crime victims hotlineMarie NordinInformation material for crime victims hotlineIllustration for the crime victims hotline at RFSL (The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights), 2013 - 2014.
Cartoon reportageMarie NordinCartoon reportageReportage from program activities at Multicultural Centre in Fittja, Published in: Exil – Mångkulturellt centrum 2008-2011.
portrait illustrations to a surveyMarie Nordinportrait illustrations to a surveyFictional / anonymous portrait illustrations to a survey about sexual debuts, Kom Ut nr 3-2012. http://www.tidningenkomut.se/2012/09/och-skulden-finns-kvar/
research coverMarie Nordinresearch coverIllustration for a research of teachers’ thoughts of ensemble leading in folk music with mixed instrument groups, Malmö Academy of Music, 2012.
ManualMarie NordinManualExcerpt from: Lgbt certification, manual in form of cartoon serial, RFSL, 2012
LetterheadMarie NordinLetterhead“Traditional Values & Cultural Practices - Not at the expense of women and LGBT people!” at the fifty-eighth session of the Commission on the Status of Women, United Nations, New York, 2014.
Marie Nordin
Stockholm

Marie Nordin

Jag har huvudsakligen jobbat med redaktionell illustration, både för tryck och digital publicering, men är öppen för andra typer av uppdrag.
Ofta arbetar jag i gränslandet mellan hantverk och digitalt skapande, med teckning som grund. Val av medium och teknik integreras med det idémässiga innehållet. Jag ger gärna bildskapandet en narrativ inriktning, där illustrationen kan fungera som fristående tråd.
Utbildningsmässigt har jag en bred bakgrund inom bild, form och text med komplement av kultur- och samhällsteori och pedagogik.