Michel Ducourneau portfolio

Michel Ducourneau
Michel DucourneauCover Illustration. 2012
Michel Ducourneau
Michel Ducourneau
Woods Feather InkMichel DucourneauWoods Feather InkPoster Design
TravellerMichel DucourneauTravellerPortfolio work
Creativity.Michel DucourneauCreativity.For teachers union magazine Uttryck on the theme creativity.
Cover illustration. Portrait of Gustav Fröding Michel DucourneauCover illustration. Portrait of Gustav Fröding Cover illustration for Bonnier
Work in progressMichel DucourneauWork in progressProgress shot of an illustration for Ottar magazine on prostitution in Sweden today.
Illustration Michel DucourneauIllustration Theme: prostitution
Illustration for Swedish Ottar magazineMichel DucourneauIllustration for Swedish Ottar magazineIllustration for Ottar Magazine.
Michel Ducourneau
Malmö
0735-837506

Michel Ducourneau

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Michel Ducourneau och är frilansande illustratör och konstnär. Jag arbetar analogt och digitalt, oftast med blyertsen som utgångspunkt men sedan kan vad som helst hända beroende på kundens önskemål.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

När bilden börjar klarna i tanken och det gäller att hitta rätt lösningar för att den ska bli lika bra på papper/i datorn.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag jobbar snabbt och effektivt, jag visar skisser och håller kunden à jour under hela processen.