Susanne Ericson
Stockholm
0708-510 294

Susanne Ericson

Ex. på uppdragsgivare: Stockholms Läns Landsting, Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund, Acorn, Posten, ABF, Ahonk, NCC, Passagen, Tidningen Civilekonomen, Stockholm 42, Tidningen Chef, Baluns, Levin VVS, Tidningen Finansvärlden, Soya, Gotlandshem, Arvid Nordqvist mfl.

Jag arbetar i såväl traditionella tekniker, akvarell, tusch, akryl såsom i i moderna tekniker iPhotoshop och Illustrator..