Sylvia Brunke portfolio

Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sylvia Brunke
Sigtuna
0707518099

Sylvia Brunke

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Mitt namn är Sylvia Brunke. Jag jobbar på heltid som illustratör/konstnär. Uppdragen kan variera mycket, vilket gör det extra spännande, då det ger mig möjlighet att variera teknik och material.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är lätt att samarbeta med och har lätt för att komma på idéer, lösningar och förslag, samtidigt som jag är lyhörd för kundens önskemål.

Har du några hemliga talanger?

Jag kan prata med bin. Är man en ”bee whisper” blir man inte stucken när man sköter om sina små skyddslingar. Och skulle de trots allt tappa humöret drabbas jag aldrig av panik – en bra egenskap att ha även i andra sammanhang.