Airi Iliste portfolio

NoK kapitelillustration 1/4 Airi IlisteNoK kapitelillustration 1/4 Du föds, slumpvis, in i världen.
NoK kapitelillustration 2/4 Airi IlisteNoK kapitelillustration 2/4 Du växer upp, socialiseras och formas.
NoK kapitelillustration 3/4 Airi IlisteNoK kapitelillustration 3/4 Och formar, livet ger valmöjligheter. Ta vara på dom.
NoK kapitelillustration 4/4 Airi IlisteNoK kapitelillustration 4/4 Så småningom är din tid ute.
björnAiri Ilistebjörnupplevelsen av en björn, ur boken Innovativ rekrytering, 2018
utsiktstornAiri IlisteutsiktstornInta barnets perspektiv, Traumatisering hos barn, 2018
neuronAiri Ilisteneurontill boken Haja ADHD
synapsAiri Ilistesynapstill boken Haja ADHD
grafikAiri Ilistegrafik...
övergrepp på barnAiri Ilisteövergrepp på barnmaterial att använda vid samtal med traumatiserade barn
grundkänslorAiri Ilistegrundkänslor
rättssalAiri Ilisterättssal...
biasAiri Ilistebias...
spela dödAiri Ilistespela död...
konfliktlösningAiri Ilistekonfliktlösning
diagramAiri Ilistediagram
BiokemiAiri IlisteBiokemi
Flödesschema/ PublikAiri IlisteFlödesschema/ Publik
Airi Iliste
Stockholm
airi.se
08-604 16 06
076-872 21 62