Anders Holmberg portfolio

Anders Holmberg
Ljungby
0372-230 21
070-518 17 66

Anders Holmberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Anders Holmberg och utför tekniska illustrationer.

Översiktsbilder, Instruktioner / Läromedel / Monteringsanvisningar, Produktbilder, Röntgenteckningar, Pictogram, Tekniskt förlopp och funktionsbilder

Uppdragsgivare: ESAB AB, AtlasCopco Rock Drills AB, Sakab AB, Ljungby Maskin AB, El-Kretsen, Emhart Glass Sweden AB, E.ON