Andreas Bernstein
Vejbystrand
0733809664

Andreas Bernstein

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?
Jag heter Andreas och är illustratör. Jag inriktar mig på naturvetenskaplig illustration med fokus på människor och djur.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?
Jag är väldigt noggrann med att kommunicera tydligt med kunden med fokus på slutprodukten.