Andreas Qassim portfolio

Andreas Qassim
Lund
+4670-4827203

Andreas Qassim

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Arbetar med serier, illustration och animation.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Kvalitet är i längden en vinnande affärsidé.

Har du några hemliga talanger?

Har spelat saxofon sedan jag var tio år.