Andreas Magnusson Qassim portfolio

Andreas Magnusson Qassim
Lund
+4670-4827203

Andreas Magnusson Qassim

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Heter Andreas. Arbetar med serier, illustration och animation.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Kvalitet är i längden en vinnande affärsidé.

Har du några hemliga talanger?

Spelar saxofon.