Anna Bengtsson portfolio

Anna Bengtsson
Johanneshov
08-82 24 49

Anna Bengtsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Anna Bengtsson. Bilderböcker som framför allt vänder sig till barn har blivit mitt huvudområde – både som författande illustratör och i samarbete med andra författare. Den "skönlitterära" bilden är framför allt intressant för mig, den kan finnas i olika sammanhang och även innehålla faktaberättelse.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

Jag gillar mycket den delen som innehåller själva idéarbetet, exempelvis till en bok, när man når fördjupning och total koncentration. Sen gillar jag utvecklingsarbetet också, men pustar mera där. Och så gillar jag själva slutmålandet som görs i flera omgångar – då blir ofta ett läge där radiolyssning kan ske under tiden.

I ditt yrkesutövande, hur har du själv utvecklats, tycker du?

En större säkerhet rent konstnärligt, vore konstigt annars. En större medvetenhet om vem/vilka jag kommunicerar med. Och, tror jag, bättre förmåga att balansera egen kreativ strävan med önskan att nå ut.