Anna Bokne portfolio

Anna Bokne
Malmö
0709-559633

Anna Bokne

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Anna Bokne och är illustratör och teknisk kommunikatör. Jag varvar pilar, skruvar och muttrar med folk och färg.

En vanlig dag på kontoret, vad händer då?

Som konsult arbetar jag med korta och långa uppdrag för små och stora kunder, oftast med någon typ av information. Det kan vara bruks- och monteringsanvisningar, reservdelskataloger eller piktogram. Men även illustrationer till allt från årsredovisningar och nyhetsbrev till webbplatser och säljbroschyrer.

Berätta lite om din bakgrund. Har du gått någon utbildning eller är du självlärd?

Jag har läst en tvåårig estetisk linje på folkhögskola, kommunikativ svenska en termin, och har en kandidatexamen i informationsdesign med inriktning mot informativ illustration. Det har gett mig breda kunskaper såväl inom olika tekniker för illustration som hur man tydligt förmedlar rätt information till rätt person i en given situation.