Anna Eriksdotter portfolio

Anna Eriksdotter
Norrköping
0708-678419

Anna Eriksdotter

Jag gör bilder till magasin, handböcker, hemsidor, kläder och informationsmaterial. Jag har även gjort en utsmyckning på en vägg i en galleria och gör också helt egna bilder till utställningar.

Bland annat har jag gjort uppdrag åt HSB, Personskadeförbundets medlemstidning LiV, Otto Bocks kundmagasin Dialog, Vinnovas internationella magasin Cutting Edge, Linköpings universitet, Anfang Reklambyrå, Skogsmuseet, Katrineholms Fastighets AB, Lundbergs, Akademiska Hus, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Framtidsmuseet och Världsutställningen i Shanghai.