Anna Eriksdotter portfolio

Anna Eriksdotter
Norrköping
0708-678419

Anna Eriksdotter

Jag arbetar med redaktionell illustration men jag gör också bilder till handböcker, kläder, offentliga miljöer och informationsmaterial. Bland annat har jag gjort uppdrag åt HSB, Otto Bock, Vinnova, Linköpings universitet, Anfang Reklambyrå, Skogsmuseet, Katrineholms Fastighets AB, Lundbergs, Akademiska Hus, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Framtidsmuseet och Världsutställningen i Shanghai.