Anna Eriksdotter portfolio

Anna Eriksdotter
Norrköping
0708-678419

Anna Eriksdotter

Jag tecknar nästan alltid för hand. Inget slår en flaska flytande bläck och min gamla penna som jag alltid tecknar med. Det blir lite darrigt och rufsigt med linjer som lever. Men sedan scannar jag förstås in bilderna och bearbetar till original.

Mina illustrationer är ofta redaktionella uppdrag med syfte att kommentera något abstrakt. En bild som ger nya infallsvinklar till ämnet eller förstärker och förklarar. Det kan vara ämnen som normer, sammahang eller identitet. Men jag jobbar också med porträtt.Det är speciellt att få teckna någon utan alla dessa krav på att avbilda som fotot ofta har. När jag tecknar någon är jag fri att hitta personen innanför utseendet. Inseendet som min dotter kallade det när hon var liten. Det kan vara ett temperament, återkommande gester eller en grundläggande inställning som blir mer synlig än ett vackert ansikte. Jag vill teckna så det känns. Förmedla utan utslätande filter. Jag vill åt något annat.

Illustrationerna har varit publicerade i medlemstidningar, hyresgästtidningar, kundtidningar och internationella magasin. De har använts i handböcker, utställningar och informationsmaterial. Men mina bilder har också tryckts på kläder, visats som stora väggdekorationer i gallerior, skyltfönster och på annonstavlor. Bland annat har jag jobbat med Personskadeförbundet, HSB, Lundbergs Fastighets AB, KFAB, Anfang Design & Kommunikation, Vinnova, Otto Bock, Norrköpings kommun, Kriminalvården och Akademiska Hus.