Anna Gunneström portfolio

Anna Gunneström
Stockholm
0709-38 42 40

Anna Gunneström

Jag arbetar som grafisk formgivare och illustratör.
Exempel på uppdrag: Livsmedelarbetareförbundets kongress, LO Medlemskalender, Bantorget Förvaltning AB hemsidesplats, Västerkulla hotells hemsidesplats, Hyresgästföreningens verksamhetsberättelse, illustrerade böcker. Logotyper och grafiska profiler: Unga Örnar, Vaccinum och ESG4REAL.