Anna-Maria Marklund portfolio

Anna-Maria Marklund
Enskededalen
0709-261804

Anna-Maria Marklund

Jag jobbar med grafisk formgivning och illustration i alla dess former. Har många år som tidnings-layoutare bakom mig men idag jobbar jag för Meter television som grafiker med tv-programmet Hela Sverige bakar. Jag illustrerar, animerar och klipper film men är lika hemma i trycksaksproduktion.