Anna Olsson portfolio

Förpackningar Emmas SkafferiAnna OlssonFörpackningar Emmas SkafferiIllustrationer till förpackningar. Skorpor i olika smaker från Emmas skafferi, en del av Mjälloms tunnbröd i Höga kusten. Nominerade till Svenska Designpriset 2020, kategori Förpackning livsmedel.
Förpackningar Emmas skafferiAnna OlssonFörpackningar Emmas skafferiIllustrationer till förpackningar. Skorpor i olika smaker från Emmas skafferi, en del av Mjälloms tunnbröd i Höga kusten. Nominerade till Svenska Designpriset 2020, kategori Förpackning livsmedel.
Tidskriften Författaren, FörfattarförbundetAnna OlssonTidskriften Författaren, FörfattarförbundetOmslag till Författaren på temat När krisen kommer. Om hur coronaviruset drabbar bokbranschen.
Artikelillustrationer Tidskriften FörfattarenAnna OlssonArtikelillustrationer Tidskriften FörfattarenIllustrationer till artiklar om hur Coronaviruset drabbar bokbranschen och författarna.
Tidskriften Stad. Tid för beredskap – är staden rustad?Anna OlssonTidskriften Stad. Tid för beredskap – är staden rustad?Omslagsillustration till Tidskriften Stad, Tid för beredskap – är staden rustad? Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Tidskriften Stad. Tid för beredskap - är staden rustad?Anna OlssonTidskriften Stad. Tid för beredskap - är staden rustad?Illustration till artikeln Lär känna dina grannar. Kan stadsrummet bidra till att människor tar hand om och hjälper varandra i ett krisläge?
Fixa föräldraskapet, Sveriges PsykologförbundAnna OlssonFixa föräldraskapet, Sveriges PsykologförbundEn bok om att bli och vara förälder, producerad för Sveriges Psykologförbund.  Kapitelillustrationer om bland annat barns utveckling, att vara en tillräckligt bra förälder, förberedelser inför förlossningen, barns anknytning, barn och mat samt barn och språk.
Stockholms UniversitetAnna OlssonStockholms UniversitetOmslagsillustration till Karin Gavelins avhandling The Terms of Involvement: A study of attempts to reform civil society’s role in public decision making in Sweden, Stockholms universitet.
Tidskriften Stad, Urbana agendorAnna OlssonTidskriften Stad, Urbana agendorOmslagsillustration till Tidskriften Stad, Urbana agendor –Världens städer ska lösa miljöproblemen. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Tidskriften StadAnna OlssonTidskriften StadIllustration till Tidskriften Stad, plast i haven.
IndustrilyftetAnna OlssonIndustrilyftetOmslag och artikelillustrationer till Industrilyftet, ett magasin utgivet av IUC Z-group,  Industriutvecklingscentrum i Jämtland Härjedalen. Nominerades till Publishingpriset 2019.
MiljötrenderAnna OlssonMiljötrenderIllustration till SLUs tidning Miljötrender. Artikel om extremt väder, från torka till översvämning.
Tidskriften Stad. Barn har sin plats i staden!Anna OlssonTidskriften Stad. Barn har sin plats i staden!Omslagsillustration till temat Barn har sin plats i staden! Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksunversitet.
Tidskriften Stad. Lager på lager - vårt moderna kulturarvAnna OlssonTidskriften Stad. Lager på lager - vårt moderna kulturarvOmslagsillustration till Tidskriften Stad, Lager på lager, vårt moderna kulturarv. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Tidskriften Stad, Den smarta stadenAnna OlssonTidskriften Stad, Den smarta stadenOmslagsillustration till Tidskriften Stad, Den smarta staden – hur påverkas vi av tekniken. Tidskriften Stad ges ut av tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Tecknaren Anna OlssonTecknaren Illustration för Svenska Tecknarens tidning Tecknaren. 
PsykologförbundetAnna OlssonPsykologförbundetIllustration för Löneläget, Psykologförbundet.
Moderna Museet AcclimatizeAnna OlssonModerna Museet AcclimatizeAcclimatize på Moderna museet, en digital utställning om klimat och kreativitet.
Anna Olsson
070-6903634

Anna Olsson

Jag heter Anna Olsson och arbetar som frilansande illustratör och grafisk formgivare. Jag har en magisterexamen från Konstfack, driver eget företag och jobbar med redaktionella, kommersiella och konstnärliga uppdrag. Sedan 2011 har jag min bas utanför Sundsvall.
Jag arbetar med all slags tvådimensionell form, formger främst för papper men har även arbetat med andra material, som textil och metall.

Kunder i urval:
Sveriges psykologförbund
Movium SLU Sveriges lantbruksuniversitet
Emmas skafferi/ Olga&friends Ågrenshuset
Spektra design
Pasadena studio
Pedagogiska magasinet
Specialpedagogik
Länsstyrelsen Västernorrland