Anna Windborne-Brown portfolio

Anna Windborne-Brown
Stockholm
070-534 75 04

Anna Windborne-Brown

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag jobbar som grafisk formgivare, illustratör och projektsamordnare. Jag har ett skyltkoncept som jag arbetat med i flera år. Projekten innefattar offentliga utemiljöer såsom parker, naturområden, badplatser, parklekar m.m. Min funktion är då formgivare/Iillustratör och projektsamordnare, ansvarig från idé till leverans. Jag utvecklar hela tiden mitt skyltkoncept och är alltid lyhörd och öppen för mina kunders önskningar och är noga med att uppnå kvalitet. När det gäller formgivning så gör jag logotyper, broschyrer, foldrar, presentationsmaterial m.m. Har även gjort en bok i samarbete med en kollega, Jyckelycka. Som illustratör jobbar jag mycket med att illustrera miljöer, människor och djur i olika situationer, gärna med en sting av humor. Tekniska förklaringar i illustrationsform, kartor, tabeller och grafik hör också till det jag jobbar med. Uppdragsgivare: Förvaltningar, kommuner, organisationer, privata företag, reklambyråer med flera. Referenser: Lämnas gärna vid begäran.