Bettina Edgren
Stockholm
0709-710447

Bettina Edgren

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Mitt namn är Bettina Edgren och jag är konstnär/illustratör/grafisk formgivare.
Jag gör logotyper,grafiska profiler,broschyrer, affischer och andra trycksaker.
Dessutom arbetar jag som illustratör och gör karikatyrer med mera.
Mina kunder är bla: Exportrådet, Föreningen Vissla och Alma Folkhögskola.

Har du fått några fina priser och utmärkelser?The Worshipful company of Painters-Stainers (Illustration);London
The Pardoe Prize of Watercolor;London
Ax:son Johnsons stiftelse (Föreningen Visslas arbete)
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag är mångsidig; gör karikatyrer,logos, illustrationer, material till tryck/webb, målar stora väggmålningar med mera.
Ibland gör jag även graveringar på glas, då på Stockholms glasbruk Skansen.
Självklart är jag flexibel och alltid klar till deadline.