Bie Erenurm portfolio

Bie Erenurm

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Bie Erenurm. Tecknande är för mig ett sätt att uppleva och registrera, ofta i ögonblicket, det som sker. Med pennan i handen öppnar sig ett annat seende, vare sig det är ute i verkligheten, i en rättegångssal eller på teater. Bilderna kan bearbetas och sättas i sammanhang som ger dem en annan betydelse eller förstärker det sedda. Jag är konstnär, fotograferar och skriver. Illustrerar egna texter och dikter med tecknad eller fotograferad bild. Jag är utbildad i Interdisciplinära konstarter, med magister tagen vid Estlands Konsthögskola år 2007, konstutbildningarna påbörjade jag på Konstfack, sedan Konstakademien i början av nittonhundraåttiotalet.

Vad jobbar du med just nu?

Jag gillar att vara ute på plats och teckna. Gillar det spontana och fräscha, det omedelbara. Gillar att fånga upp nya ideer. En av mina nya ideer är att starta ett galleri i Tallinn, där jag bor periodvis. Det ger frihet att själv ställa ut när jag vill, och delta i konstlivet på andra premisser än att bara vara konstnär. Galleriet heter Kelder och bloggen syns på denna sida.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Att få arbeta med någon kontinuerligt, som liksom jag uppskattar tecknande med enkla linjer och inte anser att det är nödvändigt att alltid försköna verkligheten. Gärna karikatyrer av samtida politiker och makthavare!!! Jag tycker om naturen. Vistas en hel del i Hälsingland, blå berg, årstidsskiftningar. Ingen som vill ha skisser av natur?