Birgitta Adolfsson portfolio

Birgitta Adolfsson
älvsjö
0709 24 09 19

Birgitta Adolfsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Birgitta Adolfsson är formgivare, kreativ producent och ateljérista. Utbildad vid Konstfack på linjen för grafisk design och illustration, Malmö högskola, Kreativ Producent på avdelningen för konst, kultur och kommunikation, Ateljérista vid Reggio Emilia Institutet och senast vid Stockholms Musikpedagogiska Instutut i en kurs i Estetiska lärprocesser.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Min bredd och erfarenhetsbas. Jag utformar kreativ idé, ge projekt- och produktionsledning och upphandla produktionstjänster. Jag har mångårig vana att arbeta med kundrelaterade projekt och har bland annat varit upphandlad för Stockholms Universitet och KTH för grafisk produktion och illustration. I dag är mitt huvudfokus att arbeta med barn och unga som Ateljérista och bildpedagog. Jag deltar i events och skapar utställningar för och med barn och unga samt håller i workshops.

Vad jobbar du med just nu?

Curator wip:konsthall, Deltid som Ateljerista på Amadeus Förskola med barn i åldrarna 1-6 år, Bildpedagog på Boo Filketshus i en kurs i Bild & Form med barn i åldrarna 6-12 år och på Lemshaga skola under 2017/2018 tillsammans med en lärare i ett Skapande skola projekt med barn i åldrarna 7 år. Utöver detta driver jag egna idéer samt utför kundbaserade uppdrag.