Birgitta Edstrand portfolio

Birgitta EdstrandKund: Försäkringskasseförbundet. Förslag: vinjett till Försäkringskassans broschyr om Läkemedel
Birgitta EdstrandKund: Cindor. Vykort.
Birgitta EdstrandKund: Försäkringskasseförbundet. Förslag: vinjett till Försäkringskassans broschyr om Barnbidrag
Birgitta EdstrandKund: Försäkringskasseförbundet. Förslag: vinjett till Försäkringskassans broschyr om Ålderspension
Birgitta EdstrandKund: Tyrit WinchEngine. Vinchmaskin för fyra olika användningsområden
Birgitta EdstrandKund: Cindor AB. Vykort med bild riktad till ungdomar. Kundens önskemål: en skidande kondom
Birgitta EdstrandKund: Cindor AB. Vykort. Kallelse till tandläkaren
Tyresö
08-712 77 91
070 7433900