Björn Eriksson portfolio

Björn ErikssonTuschpenna och Photoshop
Stor eller liten bokstav?Björn ErikssonStor eller liten bokstav?Vinjettillustration till kurshäfte i svenska för högstadiet, Natur & Kultur.
Elinstallation i fastighetBjörn ErikssonElinstallation i fastighetIllustration för informationsvideo från EIO. Bilden förändrades efter speakertexten.
Innan, nu och efter; tidsformerBjörn ErikssonInnan, nu och efter; tidsformerTextillustration om tempus i språket till kurshäfte i svenska på högstadiet, Natur & Kultur.
Trängsel i trafikmiljönBjörn ErikssonTrängsel i trafikmiljönIllustration för rapport från Trafikanalys, http://trafa.se om distribution i större tätorter
Björn Eriksson
Hägersten
0703-78 26 90

Björn Eriksson

Jobbar med grafisk information. Agerar också bollplank emellanåt.

Har haft nöjet att göra saker med Valja Info, Huge bostäder, Polisen, Trafikanalys, Natur & Kultur för att nämna några.
Har examinerat mig med en Bachelor of Art samt ett antal "strökurser" inom och i gräns med yrkesområdet. Och några som nog ligger en bit utanför.

Kan laga en bil men också mat, läser gärna och tittar också på statiska och rörliga bilder. För att vara ärlig så har jag en hel del andra yrkeserfarenheter med mig vilka numera mest används som fördjupad kontextinsikt.