Björn Ring
Bergshamra
0176-26 44 01
070-541 32 95

Björn Ring

Björn Ring, formgivare och illustratör. Sysslar mycket med formgivning av utbildningsmaterial där den "berättande bilden" ofta är en viktig del. 

Har mestadels arbetat med läromedelsföretagen Almqwist&Wiksell och Liber Läromedel.

Som pensionär har jag nu mer tid för fritt konstnärligt skapande och där skärgården utgör min största inspirationskälla.