Caroline Bjurman Holgersson portfolio

Caroline Bjurman Holgersson
Lund
046-13 97 07
0709-18 86 92

Caroline Bjurman Holgersson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Caroline Bjurman Holgersson och är grafisk formgivare. Jag formger gärna grafiska profiler, tidningar/tidskrifter samt böcker/kataloger. Och trivs extra bra med idémässiga uppdrag som handlar om ekologisk och social hållbarhet, landskapsarkitektur, arkitektur, kultur och interaktion människa–miljö. Grafolin har funnits sedan 1993.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag hoppas att min kund ska uppleva mig som engagerad och nyfiken! Jag har ofta uppdrag som sträcker sig över längre perioder och jag försöker se till att vi har det roligt under tiden också. Jag ger mig inte förrän både min kund och jag är nöjda.

Vad jobbar du med just nu?

Jag formger tidskriften STAD tillsammans med Spektra Design på regelbuden basis, 4 gånger per år. Tidskriften handlar om hållbar stadsutveckling och ges ut av Movium/SLU. Jag arbetar också med Lunds kommuns miljösatsning, LundaEko där jag t ex formger broschyrer, vepor och stortavlor.