Caroline Bjurman Holgersson portfolio

Tidsriften STAD som jag redesignat för Moviums/SLU:s räkning samt gjort nio nummer av.Caroline Bjurman HolgerssonTidsriften STAD som jag redesignat för Moviums/SLU:s räkning samt gjort nio nummer av.Omslag till tidskriften Stad, nr 2. Debatt och Reflexion om urbana landskap. Ges ut av Movium.
Caroline Bjurman HolgerssonOmslag till Stad nr 1. Debatt och reflexion om urbana landskap. Redesign av Grafolin
Caroline Bjurman HolgerssonPlanet Lund, Hållbarhetsfestival i Lund. J Falkengren illlustrationer skapade trädillustrationen, Grafolin var grafisk formgivare och Art Director och Khaki webbyrå gjorde webben. Vepor, stortavlor, annonser, roll-ups, affischer, program, bussreklam
Caroline Bjurman HolgerssonGrafisk profil för projektet Utmaning Hållbart Lund. Ett samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet, i syfte att visa projekt där de båda organisationerna samarbetar. Ett annat syfte är också att involvera lundabon och profilera Lund ytterligare som hållbarhetskommun. Från kontoret Winstrup har Grafolin, Khaki webbyrå och J Falkengren illustrationer jobbat ihop
Caroline Bjurman HolgerssonStadens möjligheter, platser och stråk. En forskningsöversikt när det gäller det offentliga rummet. Boken är beställd av region Skåne, inom TITA-projektet och ligger till underlag när den nya stadsdelen Brunnshög byggs i Lund.
Caroline Bjurman HolgerssonBokomslag och inlagor för läromedelsböcker, Studentlitteratur
Caroline Bjurman HolgerssonMärke för C5 Ligno Technologies, ett företag som utvinner etanol ur cellulosa (restprodukter)
Caroline Bjurman HolgerssonMärke Lund NE/Brunnshög, en ny stadsdel i östra Lund
Caroline Bjurman HolgerssonGrafisk profil och broschyr för Lund NE/brunnshögs räkning
Caroline Bjurman HolgerssonMärke för Q, organisation som ordnar idépresentationer av talare, konstnärer och forskare kring tidsaktuellt tema
Caroline Bjurman Holgersson
Caroline Bjurman HolgerssonFramsida till bok om Bongs historia. Ett internationellt kuvertföretag som startade som bokbinderi i Lund 1737
Caroline Bjurman HolgerssonBok om barn, demokrati och arkitektur
Caroline Bjurman HolgerssonKatalog som presenterade parker, hemliga trädgårdar och bostadsgårdar under Bo01, bostadsmässsa i Malmö
Caroline Bjurman HolgerssonOmslag till Upptäcktsresan. Katalog som presenterar museer i hela Sverige
Caroline Bjurman Holgersson
Lund
046-13 97 07
0709-18 86 92

Caroline Bjurman Holgersson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Caroline Bjurman Holgersson och är grafisk formgivare. Jag formger gärna grafiska profiler, tidningar/tidskrifter samt böcker/kataloger. Och trivs extra bra med idémässiga uppdrag som handlar om ekologisk och social hållbarhet, landskapsarkitektur, arkitektur, kultur och interaktion människa–miljö. Grafolin har funnits sedan 1993.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag hoppas att min kund ska uppleva mig som engagerad och nyfiken! Jag har ofta uppdrag som sträcker sig över längre perioder och jag försöker se till att vi har det roligt under tiden också. Jag ger mig inte förrän både min kund och jag är nöjda.

Vad jobbar du med just nu?

Jag formger tidskriften STAD tillsammans med Spektra Design på regelbuden basis, 4 gånger per år. Tidskriften handlar om hållbar stadsutveckling och ges ut av Movium/SLU. Jag arbetar också med Lunds kommuns miljösatsning, LundaEko där jag t ex formger broschyrer, vepor och stortavlor.