Cathrin Hesselstrand portfolio

Cathrin Hesselstrand
Vadstena
0143-128 60
073-7520635

Cathrin Hesselstrand

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Cathrin Hesselstrand och jobbar som illustratö och fritidshemspersonal. Man blir alldeles väldigt allmänbildad.

Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?

När man är klar med funderingarna, researchen, skissarbetet, och kan börja färglägga. Då är det som bäst!

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Gott om tålamod, punktlig.