Charlotte Rinaldo portfolio

Krissla. Illustration till informationsskylt vid Glansgruvans natur- och kulturreservat. 2014. Uppdrag för Landskapsarkeologerna.Charlotte RinaldoKrissla. Illustration till informationsskylt vid Glansgruvans natur- och kulturreservat. 2014. Uppdrag för Landskapsarkeologerna.I uppdraget ingick det att avbilda ett antal kalkälskande växtarter som förekommer i reservatet. Jag gjorde även en översiktskarta över vandringsleder genom landskapet.
Illustrationsskylt till den gamla processionsvägen vid Rösaring. Upplands Bro kommun.2015.Charlotte RinaldoIllustrationsskylt till den gamla processionsvägen vid Rösaring. Upplands Bro kommun.2015.Illustration till informationsskylt vid fornminnesområdet Rösaring i Upplands Bro kommun. Gjord i damarbete med Landslapsarkeologerna och Upplands Bro kommun.            
Charlotte RinaldoKarta till informationsskylt producerad av R-Info Kultur/Landskapsarkeologerna som visualiserar den kulturhistoriskt intressanta parken vid Sturefors slott. Parken är öppen för allmänheten
Utsnitt av rekonstruktion av Årsta gård. 2013. Uppdrag åt Sällskapet Årstafruns Vänner.Charlotte RinaldoUtsnitt av rekonstruktion av Årsta gård. 2013. Uppdrag åt Sällskapet Årstafruns Vänner.Utsnitt av rekonstruktion av hur Årsta gård kan ha sett ut under Årstafruns tid. Som källor har jag använt gamla kartor och Årstafruns egna beskrivningar
Charlotte RinaldoDet storstadsnära landskapet. Omslag till pilotstudie i regional landskapsstrategi. Länsstyrelsen i Stockholms län
Charlotte RinaldoTyplandskap: Norrbottens kusttrakter. Illustration till Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
Charlotte Rinaldo
Charlotte RinaldoFaktaillustrationer till Riksantikvarieämbetet
Charlotte RinaldoVeterinärinrättningen i Stockholm på 1800-talet.Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien
Charlotte RinaldoSelma Lagerlöf. Bokomslag till Bonnierpocket
Charlotte RinaldoFler bokomslag
Charlotte RinaldoIllustration av skadliga partiklar i vägdamm. VTI (väg- och transportforskningsinstitutet)
Charlotte RinaldoExperimentalfältet i början av 1900-talet. Illustration till boken "Experimentalfältet" av Ulrich Lange
Charlotte RinaldoStudie
Charlotte Rinaldo
Charlotte RinaldoIllustration till broschyr om de farliga partiklarna i luften och vattnet. VTI
Charlotte RinaldoStockholmsmotiv i screentryck och blandteknik. Strömmen, Globen och Fåfängan
Charlotte RinaldoAffisch gjord för fackföreningsklubben SEKO Posten södra Stockholm
Charlotte Rinaldo
årsta
073- 0442878