Charlotte Rodenstedt portfolio

Charlotte Rodenstedt
Malmö
0704836288

Charlotte Rodenstedt

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Charlotte Rodenstedt. Jag är från början en grafisk designer med illustrationsfärdighet som av en slump började jobba med rörlig grafik för TV. Numera består 90% av mina jobb av rörlig bild och bland mina kunder finns Unicef, BBC, Levis, SVT, Lunds Tekniska Högskola samt diverse små och stora produktionsbolag. Mitt eget bolag heter Bloody Honey.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Jobb där jag får jobba med både illustration och video är alltid kul! Färggrann barn-tv så som tex Professor Balthazar eller filmvinjetter i stil med det till Catch Me If You Can vore nog drömjobben.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Att jag kan fixa det mesta. Och är det något jag inte kan så har jag många personer i mitt nätverk, tex copys, ljuddesigners och filmare, kunden behöver inte medla mellan olika kreatörer.