Christina Cina Merckhoff
Lidingö
073-6161500

Christina Cina Merckhoff

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Christina Merckhoff och arbetar med visuell kommunikation genom grafisk form, illustration och typografi, både för tryck och internet.