Christofer Ahde
Västerås
021842400
0704854123

Christofer Ahde

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Christofer Ahde. Jag är animatör och illustratör. Jobbar som lärare i animation, gör animationer och animerad film, gör illustrationer, hemsidor, affischer mm.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag är lyhörd och bra på att visualisera det kunden vill ha. Jag är tillmötesgående och mån om att göra ett bra jobb.
Har du några hemliga talanger?Jag är musikalisk. Jag behärskar brukligt flera olika instrument och taktkänsla tror jag har positiv inverkan på när man tex jobbar med film.