Cina Rosén portfolio

Cina Rosén
Stockholm
0704611529

Cina Rosén

Cina Rosén är en illustratör och designer baserad i Stockholm. Cina är utbildad på Parsons School for Design i NYC, och är förnärvarande verksam inom design och produkutvecklingsområdet. Vid sidan av hennes professionella karriär, tar Cina även på sig frilansuppdrag från kunder som önskar bla exklusiva och unika inbjudningar, presentationsmaterial, och material för sociala medier.

Cina ritar mestadels för hand med tuschpennor, vattenfärg, eller akryl, men tar även på sig uppdrag där Illustrator och Photoshop används. 

Kunder: Hermine Hold, Wallfoart, Mistra Future Fashion, Mulberry