Daniel Åberg portfolio

Vision & vetande om det digitala samhälletDaniel ÅbergVision & vetande om det digitala samhälletEn berättelse om hur bredband och utbyggnaden av den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för ett nytt samhälle.  Boken beskriver dels visionen om det digitala samhället, vilket är en framtidsbild om vad som kan förväntas samt vetandet om vad  vi redan nu känner till om det som sker eller redan har hänt. Bredbandsnäten ger oss förutsättningar att göra nya saker och skapa nya funktioner som tidigare varit omöjliga att uppnå. Digitaliseringen påverkar allt och alla och innebär ett helt nytt samhällssystem som tidigare främst varit en vision. Vision och vetande om det digitala samhället är en bok där fakta presenteras och nya möjligheter framställs. En intressant läsning för samhällsdebattörer och verksamma inom offentlig förvaltning och en vägledning till det digitala nya samhället för alla.
Vårt Gröna StockholmDaniel ÅbergVårt Gröna StockholmVad vore Stockholm utan alla sina grönområden, parker, friluftsområden, lekparker och milsvida strandpromenader? I Vårt gröna Stockholm berättar Bengt Edlund hur stadsträdgårdsmästare och medarbetare berikat och inspirerat staden till stora satsningar för ett hälso- sammare klimat, rikare friluftsliv och nöjen.  Stadsdel för stadsdel beskrivs stadens  gröna oaser med tips om var man kan vandra eller bara avnjuta utsikten, sol och bad.  Boken presenterar också hur parker och grönområden planerats och utvecklats från 1600-talet fram till våra dagar.  
HIAB 75 yearsDaniel ÅbergHIAB 75 yearsJubileumsbok inför företaget HIAB:s 75 års jubileum. HIAB är idag världsledande tillverkare av lastbilskranar men visste du att HIAB också utvecklade den första lastbilskranen och därmed är världens äldsta tillverkare av lastbilskranar? Historisk återblick: Här är historien om en entreprenör – hur en ödesdiger brand förändrar kartan – hur företaget växer från en lokal aktör till ett internationellt företag – hur produktutbudet har växt och förändrats – och att ledorden för utvecklingen av produkter redan från början var ”med kunden i centrum”.  
Uppslag ur boken Mitt i bynDaniel ÅbergUppslag ur boken Mitt i bynUppslag ur boken Mitt i byn utgiven på Natur & Kultur 2015
Omslag Mitt i bynDaniel ÅbergOmslag Mitt i bynOmslag Mitt i byn utgiven av Natur & Kultur 2015
Fotobok, Linnés levande blomster omslag och inlagaDaniel ÅbergFotobok, Linnés levande blomster omslag och inlagaFotobok i storformat
Döden - en del av livetDaniel ÅbergDöden - en del av livetomslag till boken "Döden en del av livet"
Bokomslag De flydde krigetDaniel ÅbergBokomslag De flydde krigetBokomslag De flydde kriget
Nya guideboken till Uppsala domkyrka, omslag och inlagaDaniel ÅbergNya guideboken till Uppsala domkyrka, omslag och inlagaNya guideboken till Uppsala domkyrka, omslag och inlaga designade av mig
Följ era Capricer - OD:s krumsprång under 50 år, omslag och inlagaDaniel ÅbergFölj era Capricer - OD:s krumsprång under 50 år, omslag och inlagaFölj era Capricer - OD:s krumsprång under 50 år, omslag och inlaga
Lönesamtal för chefer, bokomslagDaniel ÅbergLönesamtal för chefer, bokomslagLönesamtal för chefer, bokomslag
Folder SGH hockey campsDaniel ÅbergFolder SGH hockey campsUppslag ur en folder för Stockholm hockey games - sponsorpaket
CV-boken, hemsidaDaniel ÅbergCV-boken, hemsidaExempel på hemsida jag producerat - www.cvboken.se
Från toppen till bottenDaniel ÅbergFrån toppen till bottenGrafisk form omslag och inlaga.
Uppslag ur bokDaniel ÅbergUppslag ur bokUppslag ur bok
Från Alzheimer till Övervikt, bokomslagDaniel ÅbergFrån Alzheimer till Övervikt, bokomslagFrån Alzheimer till Övervikt, bokomslag
Daniel Åberg
Uppsala
070-7137253

Daniel Åberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Daniel Åberg och har arbetet med bokformgivning inom förlagsvärlden i över femton år. Under den tiden har jag producerat hundratals böcker! Behöver du/ni hjälp med allt eller delar av en bokproduktion såsom formgivning av inlaga och eller omslag, sättning, tryckerikontakter hör gärna av er!

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Snabb, kreativ och nogrann i ett!

Berätta lite om din bakgrund. Har du gått någon utbildning eller är du självlärd?

Jag har arbetat som anställd grafisk formgivare på två olika förlag i totalt 15 år. Sedan 5 år tillbaka driver jag min egen firma där jag arbetar med formgivning av böcker både omslag och inlagor, sättning av inlagor samt även produktion av hemsidor och även layout av reklammaterial som affischer, foldrar, informationsblad, loggor mm.