Disa Holgersson
Malmö

Disa Holgersson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Disa Holgersson. Arbetar idag som grafisk formgivare på KåKå AB i Lomma. Uppvuxen på Öland och bor numera i Malmö.