Disa Holgersson
Malmö
0739-33 66 19
Boka mig för kurser

Tejpkonst – skapa gemensamt i stort format. Vi (Disa Holgersson och Linn Schrab) erbjuder en två dagars workshop med tejpkonst där elever får möjlighet att skapa med nya material och tekniker i stort format. Till workshopen behöver vi en vägg eller stor duk som vi kan använda. Kanske har ni en vägg som behöver utsmyckas i biblioteket, korridoren eller matsalen? Utsmyckningen kan bli permanent och på sätt kan eleverna vara delaktiga i utformningen av skolans miljö.

Skapande skola, Workshop