Disa Holgersson
Malmö
0739-33 66 19
Boka mig för kurser

Tejpkonst – skapa gemensamt i stort format. Vi (Disa Holgersson och Linn Schrab) erbjuder en två dagars workshop med tejpkonst där elever får möjlighet att skapa med nya material och tekniker i stort format. Till workshopen behöver vi en vägg eller stor duk som vi kan använda. Kanske har ni en vägg som behöver utsmyckas i biblioteket, korridoren eller matsalen? Utsmyckningen kan bli permanent och på sätt kan eleverna vara delaktiga i utformningen av skolans miljö.

Skapande skola, Workshop

Disa Holgersson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Disa Holgersson och jag jobbar som grafisk formgivare och illustratör. Arbetar idag som grafisk formgivare på KåKå AB i Lomma. Uppvuxen på Öland och bor numera i Malmö.